Naším klientům pomáháme v různých oblastech firemní a obchodní strategie formou mentoringu, konzultací nebo přímo školením na zakázku.

Mentoring je zajímavý především pro manažery, kteří hledají partnera, se kterým budou moci diskutovat a řešit své problémy. Externí mentoring může být řešením pro malé a střední firmy, jejichž manažeři nemají uvnitř organizace partnera, se kterým by mohli prodiskutovat zvláště citlivé a strategické otázky. Při mentoringu není přesné zadání úkolů, ale řeší „zakázka“ manažera.

Senior Advisor nabízí řešení jasně definovaného projektu, který má přesně specifikované zadání, a to včetně cílů a harmonogramu. této formě spolupráce předchází větší příprava a diskuse nad zadáním.

Služba školení je spojena s realizací konkrétního školení s cílem vybudovat či zdokonalit určitou dovednost.