Strategie · Metodiky · Pipeline · Obchodní dovednosti · Komunikace

 

Nastavujeme pro klienty obchodní strategii. Připravíme metodiky. A to vše uvádíme v praxi. Samozřejmě během projektu revidujeme stav dílčích kroků, řešíme budování „pipeline“. Pomáháme i s budováním a řízením obchodního řetězce. To vše můžeme doplnit analýzou trhu, ke které využíváme analytické mapy Corpis Maps.

 • Vytvoření relevantního plánu prodeje
 • Kontrola/Zavedení KPIs orientovanou na přidanou hodnotu/krycí příspěvek
 • Nastavení motivačního systému odměňování uvnitř distribučního kanálu společnosti
 • Přímý prodejci vs. partneři/přeprodejci
 • Nastavení reportovacího systému a jeho vyhodnocování v kontextu existujícího nebo plánovaného IT/SW vybavení
 • MBO (Management By Objectives) proti % hodnocení KPIs

Své klienty školíme v obchodních dovednostech nebo komunikaci. Školení vždy připravujeme pro konkrétního klienta.

 • Obchodní proces
 • První oslovení nových klientů
 • Efektivnější zvládání obchodních schůzek
 • Práce s klíčovými zákazníky s cílem vytvoření akčního plánu
 • Jak zpracovat tzv. Business Case pro potenciálního klienta
 • Cílové skupiny zákazníků – nastavení komunikace s nimi
 • Psychologie prodeje
 • Vyjednávání
 • Reakce na námitky
 • Uzavírání obchodu