Analýza · Nastavení procesů · CRM platforma

 

Tato oblast je vlastně na pomezí obchodu a marketingu. V B2B jde sice často o obchodní data, které by měli zajišťovat a využívat hlavně obchodníci, ale obchodní vedení většinou nechce nastavení a správu obchodních systému řešit a „hází“ celou agendu na marketing. A protože se o procesy nestarají, jejich obchodní systémy (CRM) podle toho vypadají.

Přitom právě kvalita CRM na obrovský vliv na schopnost firmy využít na maxim své kontakty a investice do různých obchodních aktivit.

Správa CRM

Úspěch vašich marketingových kampaní a aktivit z velké části závisí na kvalitě databáze. Pokud cílíte na existující klienty, potřebujete mít v pořádku zejména svoji vlastní databázi.

CRM (Customer Relation System) řešení je na trhu mnoho. Od jednoduchých nástrojů po komplexní systémy propojené s dalšími podnikovými systémy. Pro nás je důležitá kvalita dat. Pokud nemáte dobře nastavené postupy, jak toto zajistit, je taková databáze nepoužitelná pro plánované kampaně. Proto našim klientům pomáháme jejich CRM vyčistit a nastavit procesy, aby informace šlo prakticky využít.

Co nabízíme

  • Analýza stávající CRM databáze
  • Analýzy předchozích kampaní
  • Využití telefonických kampaní pro aktualizaci databáze
  • Nastavení CRM procesů
  • Návrh a implementace CRM řešení

Ať jste architektonické studio nebo výrobní podnik, potřebujete mít data pod kontrolou a k tomu jednoduchý přístup k potřebným informacím.

Jen každý z nás potřebujeme potřebuje řešit jiné části podnikání.

Řízení malé a střední firmy

Jste jednotlivec nebo malá firma a potřebujte řešit více než je marketingové kontakty? Flowii vám toho nabídne neuvěřitelně mnoho.