Definice přínosu pro klienta · Úvodní skript · Segmentace trhu · Reporting

 

Telefonická komunikace je v B2B skvělý obchodně marketingový nástroj. Je dobře měřitelný, s větší úspěšnosti než online kampaně a s klientem jste v užším kontaktu. Navíc lze tímto způsobem pracovat s klienty pravidelně. Telefonická komunikace není pouhý telemarketing, kdy vám operátor nabízí nejlepší cenu na trhu, pokud objednáte hned. Jedná se o komunikaci hodnoty vašeho produktu nebo vaší služby.

Výkonnost

Jeden operátor se typicky dovolá na 20 telefonních čísel denně. To znamená zhruba 400 dovolaných kontaktů z databáze o 500 kontaktech za měsíc.

Úspěšnost

10% – 20% z dovolaných kontaktů, záleží na projektu. Při práci se stávajícími budeme mít větší úspěšnost než u nových zákazníků

Efektivnost

Doporučujeme pracovat opakovaně s cílovou skupinu. Další kampaně mohou zvýšit “dovolatelnost” původní databáze a zároveň lze využít historii původní komunikace.

 

Fáze přípravy

 • Společně definujeme jednotlivé kroky a cíle kampaně
 • Nastudujeme vaši nabídku a potvrdíme si s vámi její přínosy pro koncového klienta
 • Navrhneme základní skript a zaškolíme naše operátory
 • Analyzujeme stav vaší CRM databáze a navrhneme postupy na její aktualizaci
 • Pro segmentaci cílové skupiny využijeme vaše databáze nebo připravíme vlastní

 

Realizace kampaně

 • Spustíme kampaň včetně podpory dalších nástrojů
 • Budeme průběžně monitorovat výsledky kampaně a porovnáváme je s úspěšností, predikovanou na začátku kampaně
 • Díky náslechům, se sami můžete přesvědčit o tom, jak funguje připravená komunikace
 • V případě potřeby upravujeme komponenty procesu a doškolujeme operátory

 

Závěr kampaně

 • Výsledná data uploadujeme zpět do vašeho CRM nebo předáme v požadované formě
 • Dodáme finální report

 

Příklady telefonických kampaní

 • Sjednávání obchodních schůzek
 • Nabídka doplňkových produktů či služeb (cross-selling, up-selling)
 • Zvaní na akce
 • Průzkumy po telefonu
 • Pravidelná aktualizace CRM databáze

Případové studie kampaní