Efektivita prodeje · Obchodní potenciál · Analýza konkurence

V rámci nastavení obchodní strategie pomáháme našim klientům s analýzou trhu, i silných a slabých stránek obchodního týmu. Podporujeme naše klienty, aby se nedívali pouze na kontingenční tabulky v Excelu, ale získali lepší geografický přehled o trhu a chování svého obchodního týmu na něm.

Pomáhají nám v tom analytické mapy od Corpis Maps, které můžeme připravit z data klienta, nebo využijeme externí databáze.

Více o Corpis Maps...